Arkeologlar 3500 Yıllık Küçük Hindistan Cevizi Buldu

Pulau Ay adasında bulunan kalıntılar, küçük Hindistan cevizinin (Muskat) düşünülenden 2000 yıl daha erken bir tarihte gıda bileşeni olarak kullanıldığını gösteriyor.

Endonezya Pulau Ay adasında bir arkeolojik alanda bulunan seramik çanak çömlek kalıntıları küçük Hindistan cevizinin düşünülenden 2000 yıl daha erken bir tarihte gıda bileşeni olarak kullanıldığını gösteriyor.

Pulau Ay’daki bu yerleşme 3500 ila 2500 yıl önce hayvan kemikleri,çanak ve çömlekler,taş aletler ve bulunan olası konut yapılarının kalıplarıyla meydana gelmiştir.

Özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat eserlerinin çeşitlerinin bulunması, insanların zamanla deniz ürünleri kaynaklarını , çanak çömlekleri ve evcil hayvanları nasıl kullandıkları konusundaki değişikliklerin kanıtını sunmaktadır.

Bu yerleşim alanında yaşayan insanlar ilk 500 yılı aşkın bir süre boyunca ağırıklı olarak balık temelli beslenen evcilleştirilmiş domuzları yemeye yönelmişlerdir.

Ek olarak,çanak ve çömlekler insanların başlangıçta bu su fakiri adada hayatta kalmalarına izin verebilecek sıvıların saklanması için şekillendirilmiş ince yüzeyli kaplardı.

Birkaç yüzyıl sonra, domuz kemiklerini pişirmeye daha uygun olan kalın yüzeyli kapları ürettiler.

Washington Üniversitesi’nde antropolog ve aynı zamanda Burke Müzesi küratörü Kazılar Müdürü Profesör Peter Lape “Bu alan bize insanların bu küçük tropik adalarda yaşamaya aşamalı olarak nasıl uyum sağladıklarını ve adaları ara sıra faaliyet gösteren balıkçı kamplarından kalıcı yerleşmeye kadar nasıl kullandıklarını gösteriyor” diyor.

“Ayrıca birkaç bin yıl sonra dünyayı değiştirecek bir baharat olan bu küçük Hindistan cevizinin bu kadar erken kullanımını görmek de büyüleyici.”

Arkeologların yalnızca Hindistan cevizi değil aynı zamanda sago ve mor yam da olmak üzere diğer 6 bitkiden oluşan kalıntıyı bulduğu çömlekler üzerindeydi.

Bunlar ya yabani bitkilerden toplanmıştı ya da muhtemelen çiftçilik yoluyla yetiştirilmişti.

Bilim adamları “Pulau Ay hem yerli kara memelileri hem de yüzey sularından yoksun küçük bir adadır. Büyük olasılıkla su depolamanın ve evcil hayvanların teknolojik avantajlarına sahip olmayan kalıcı bir insan nüfusunu desteklemezdi” açıklamasını yaptı.

“Fakat taş çağının son bölümü olan Neolitik Dönemde, daha kalıcı nüfusların kurulmasından önce, binlerce yıl boyunca adanın zengin deniz resif kaynaklarını kendilerine hedef haline getiren insanlar tarafından düzenli olarak ziyaret edildiğini düşünüyoruz”

Bu ziyaretçilerin en muhtemel memleketi Doğu’ya 100 km uzaklıkta bulunan en yakın ve büyük olan Seram adasıdır.

Pulau Ay hakkında yeterli bilgiye ve buraya düzenli gidiş-geliş seferleri yapmak için gerekli deniz becerilerine sahip olan insanlar, ilk Neolitik yerleşimciler için de muhtemel adaylar olarak görünüyor.

Yaklaşık 2300 yıl önce, bu yerleşim alanı büyük ölçüde ya da tamamen terk edilmişti ve Banda Adaları’nda günümüze kadar 2300 ile 1500 yıl kadar öncesine ait başka hiçbir yerleşim alanı bulunamadı.

Gelecek çalışmalar, bu dönemden önce ve sonra diğer yaşam yerlerine oldukça bağlı olan insanların yerleşim için dikkatlerini çekmiş olan bu uzak adaları, niçin 800 yıldır terk etmiş olduklarına cevap vermeyi amaçlıyor.

(Bu araştırma “Asian Perspectives” dergisinde yayımlanmıştır.)

kaynak

[zombify_post]