Meme Kanserini Yok Eden Yeni Bir İmmünoterapik Yaklaşım

Hiçbir tedaviye yanıt vermeyen bir hastada meme kanseri tamamen ortadan kaldırıldı.

4 Haziran 2018 tarihinde Nature Medicine dergisinde yayımlanan makaleye göre Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute, NCI), immünoterapi odaklı yeni bir yaklaşım geliştirdi. Diğer tüm tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen meme kanseri bir hastada kanserin tamamen gerilemesine yol açtı.

Tasta tedaviyi NCI’nin Kanser Araştırmaları Merkezi’nde (CCR) Cerrahi Anabilim Dalı şefi Steven A. Rosenberg, Dr. Ph.D.’nin yönettiği bir klinik araştırmada aldı.
Dr. Rosenberg, “Bağışıklık sistemi tarafından tanınan bir kanserde bulunan mutasyonları tanımlamak için yüksek verimli bir yöntem geliştirdik.” dedi. “Bu araştırma şu anda deneyseldir. Fakat immünoterapiye yeni yaklaşımın, kanser türünde değil, mutasyonlara bağlı olması nedeniyle, bir anlamda birçok kanser türünün tedavisi için kullanabileceğimiz bir plandır.” 

Peki Nedir Bu Yeni Yaklaşım?

Yeni immünoterapi yaklaşımı, adoptif bir hücre aktarımıdır (Adoptive Cell Transfer, ACT). ACT, yüksek düzeyde somatik veya edinilmiş mutasyonlara sahip olan melanomun tedavisinde etkili olmuştur. Ancak, bazı yaygın epitelyal kanserler, mide, özofageal, yumurtalık ve meme kanserleri gibi daha düşük mutasyon seviyelerine sahip kanserler ile daha az etkili olmuştur.

ACT tedavisinin başarılı olmasında tümörün mutasyon yükü önemli bir yere sahiptir. Çünkü tümör ne kadar fazla mutasyon taşırsa, bağışıklık sistemi hücreleri tarafından o kadar kolay tanınır. Bu sayede tümöre spesifik etki eden hücreler de kolaylıkla hastadan toplanabilir.

Hastayı tedavi etmek için araştırmacılar, tümörünün ve normal dokusunun DNA’sından ve RNA’sından hastanın kanserine özgü olan mutasyonları berlirlemek için örnek aldılar ve sıraladılar. Sonuç olarak tümör hücrelerinde 62 farklı mutasyon tespit ettiler. Tedaviden sonra, bu hastanın tüm kanseri ortadan kalktı ve 22 aydan sonra da tekrar gözlemlenmedi.

Önemli Bir Nokta Daha

Dr. Rosenberg,  “büyük resimin”  bu tür bir tedavinin kanser tipine özgü olmadığını, belirtti. “Tüm kanserlerin mutasyonları var ve biz de bu immünoterapi ile saldırıya geçiyoruz” dedi. Bunun anlamı bu tedavi türünün diğer kanser türlerinin tedavisinde de kullanılabilecek olmasıdır. Ayrıca Dr. Rosenberg, “Kansere neden olan mutasyonların kansere tedavisinde en iyi hedefler olduğunu kanıtlayabilecek olması ironiktir.” diye de ekledi.

Kaynak

Yayımlanan Makale

İleri Okuma:

Adoptive Cell Transfer (ACT)

Targeted Cancer Therapies

[zombify_post]